Energía y Servicios Públicos Transportation and Logistics

Teekay LNG Partners annonserer kjøp og charter for opp til to LNG-tankernybygg

Internacional (Marketwired, 05 de Agosto de 2013) Teekay LNG Partners L.P. (Teekay LNG eller Partnerskapet) (NYSE: TGP) annonserte i dag at de har avtalt kjøp av en 155,900 kubikkmeter nybygg tanker for flytende naturgass (LNG) fra Awilco ASA (Awilco) (ALNG: NO), en Norgesbasert eier og operatør av LNG-tankere. Fartøyet, som i øyeblikket er under konstruksjon ved Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd., (DSME) i Sør-Korea, forventes levert i tredje kvartal 2013, og etter levering fra DSME til Awilco vil Teekay LNG kjøpe fartøyet og totalbefrakte fartøyet tilbake til Awilco til en fast pris for en fast periode på fem år pluss en opsjon på ett års forlengelse. Teekay LNG vil kjøpe fartøyet for en pris på $205 millioner minus et beløp på $50 millioner betalt av Awilco som forskudd på charter, som kommer i tillegg til den daglige charterraten for totalbefraktningen. Awilco har fastpris kjøpsobligasjoner ved utløpet av både den faste charterperioden og opsjonsperioden. 

Internacional (Marketwired, 05 de Agosto de 2013) Teekay LNG Partners L.P. (Teekay LNG eller Partnerskapet) (NYSE: TGP) annonserte i dag at de har avtalt kjøp av en 155,900 kubikkmeter nybygg tanker for flytende naturgass (LNG) fra Awilco ASA (Awilco) (ALNG: NO), en Norgesbasert eier og operatør av LNG-tankere. Fartøyet, som i øyeblikket er under konstruksjon ved Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd., (DSME) i Sør-Korea, forventes levert i tredje kvartal 2013, og etter levering fra DSME til Awilco vil Teekay LNG kjøpe fartøyet og totalbefrakte fartøyet tilbake til Awilco til en fast pris for en fast periode på fem år pluss en opsjon på ett års forlengelse. Teekay LNG vil kjøpe fartøyet for en pris på $205 millioner minus et beløp på $50 millioner betalt av Awilco som forskudd på charter, som kommer i tillegg til den daglige charterraten for totalbefraktningen. Awilco har fastpris kjøpsobligasjoner ved utløpet av både den faste charterperioden og opsjonsperioden. Som del av transaksjonen har Awilco en opsjon på å selge til å totalbefrakte charter tilbake fra Teekay LNG et andre LNG-tankernybygg på 155,900 kubikkmeter, som i øyeblikket er under konstruksjon ved DSME, under lignende betingelser. Det andre LNG-tankernybygget forventes levert i fjerde kvartal 2013.

Partnerskapet tar sikte på å finansiere transaksjonen med en andel av den eksisterende likviditeten og forventer å sikre langsiktig gjeldsfinansiering før levering.

«Vi er glade for å annonsere denne gjensidig fordelaktige kjøps-tilbakeleasing-ordningen med Awilco, noe som vil gi Teekay LNG umiddelbar akkretiv kapitalflyt,» kommenterte Peter Evensen, konsernsjef ved Teekay GP LLC. «Sammen med våre fire LNG-tankernybygg for levering i 2016 og de ti LPG-nybyggene i vårt fellesprosjekt med Exmar, levering mellom 2014 og 2017, gir denne transaksjonen med Awilco en kortsiktig komplimentering til Partnerskapets sterke portefølje av langsiktige synlige vekstprosjekter.»

Transaksjonen, som forventes å avslutte i løpet av tredje kvartal 2013, er godkjent av styrene hos både Teekay LNG og Awilco og forblir underlagt vanlige kontraktsbetingelser, inkludert tilfredsstillende dokumentasjon.

Om Teekay LNG Partners L.P.

Teekay LNG Partners L.P. er verdens tredje største uavhengige eier og operatør av LNG-fartøy som transporterer LNG, LPG og råolje primært under langtids fastpris leiekontrakter med store energi- og nytteselskaper gjennom sine interesser i 31 LNG-fraktskip (inkludert 1 LNG reforgassingsenhet og fire nybygg), 31 LPG/multigassfraktskip (inkludert fem innleide LPG-tankere og ti nybygg) og 11 konvensjonelle tankere. Partnerskapets interesse i disse fartøyene strekker seg fra 33 til 100 prosent. Teekay LNG Partners L.P. er et børsnotert kommandittselskap (MLP) dannet av Teekay Corporation (NYSE: TK) som en del av strategien for å utvide sine operasjoner innen LNG- og LPG-fraktsektorene.

Teekay LNG Partners fellesenheter handles på New York-børsen under symbolet "TGP".

FREMTIDSUTSIKTER

Denne meldingen inneholder langsiktige uttalelser (som definert i seksjon 21E av Securities Exchange Act av 1934, med endringer) som gjenspeiler ledelsens nåværende synspunkter med hensyn til fremtidige hendelser og resultater, inkludert uttalelser om: tidspunkt for levering av en nybygd LNG-tanker fra Awilco, inkludert komplettering av vanlige kontraktsbetingelser; tidspunkt og sikkerhet for Teekay LNGs erverv av et andre LNG-tankernybygg under lignende betingelser som det første; timing og sikkerhet for at Teekay LNG sikrer langsiktig finansiering for det kjøpte fartøyet, eller fartøyene; og timing og virkning som transaksjonen med Awilco, så vel som andre forpliktede LNG- og LPG-nybygg, vil ha på Partnerskapets kapitalflyt. Følgende faktorer er blant de som kan forårsake at faktiske resultater avviker materielt fra langsiktige erklæringer, som involverer risikoer og usikkerheter, og som må tas med i betraktningen ved evaluering av enhver slik erklæring: verftsforsinkelser; Partnerskapets evne til å sikre langsiktig finansiering; potensielt tidlig avslutning av totalbefraktningskontraktene med Awilco; manglende evne til å sikre langsiktige charterkontrakter for de innkjøpte fartøyene; manglende innfrielse av kontraktsbetingelsene for transaksjonen; endringer innen produksjon av LNG, enten generelt eller i enkelte regioner som ville påvirke den forventede fremtidige veksten innen global LNG-transport og regassifiseringsmarkeder, og spotpriser for LNG-frakt; endringer i handelsmønstre eller tidspunkt for oppstart av nye LNG likvifaksjonsprosjekter som vesentlig påvirker totale LNG-fraktbehov; endringer i gjeldende industrilover og -forskrifter og timing for implementering av nye lover og forskrifter og andre faktorer omtalt i Teekay LNG Partners dokumenter fra tid til annen med SEC, inkludert dens rappoprt på skjerma 20-F for regnskapsåret som endte 31. desember 2012. Partnerskapet frasier seg uttrykkelig enhver forpliktelse eller tilsagn til å offentlig utgi noen oppdateringer eller endringer på noen langsiktig erklæringer her for å reflektere noen endring i partnersapets forventninger med respekt dertil og enhver endring i hendelser, betingelser eller omstendigheter eller på annen måte slik erklæring er basert.

 

Contact Information

Kontakter:

For Teekay LNG
Kent Alekson
Investor-relasjonsforespørsler
1 (604) 609-6442
www.teekaylng.com

FUENTE: MARKETWIRED